• alkohole czyste
  • wina
  • whisky
  • brandy, koniaki
  • likiery
  • akcesoria winiarskie
Wyszukiwarka
Wpisz szukany tekst...
Cena od 
Cena do 

szukajusuń
Nowości
Kontakt

„Galeria Trunków” S.C.

I.Wójcik, D. Piwowarska
ul. Jana Sawy 1b/2
20-632 Lublin
tel./fax 081 469-18-56
e-mail: galeriatrunkow@op.pl

Regulamin składania zamówień

UWAGA!!!

Do czasu wyjaśnienienia sytuacji formalno-prawnej związanej ze sprzedażą alkoholu przez internet firma "Galeria Trunków" S.C. nie prowadzi sprzedaży wysyłkowej alkoholi.

1. INFORMACJE O FIRMIE


Sklep internetowy, działający pod adresem www.galeriatrunkow.pl, prowadzony jest przez Firmę "Galeria Trunków" S.C. I. Wójcik, D. Piwowarska  nr NIP 712-291-45-61, nr Regon 060004385, z siedzibą w Lublinie 20-632, przy ul. Jana Sawy 1b/2.


2. PRZYJMOWANIE ZAMÓWIENIA


1. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.
2. Zamówienia są przyjmowane przez stronę www.galeriatrunkow.pl.
Zaraz po złożeniu zamówienia klient dostaje e-mailem wiadomość, że zamówienie dotarło do sklepu.
3. Do realizacji zamówienia koniecznie jest podanie adresu dostawy (imię i nazwisko, ulica, kod pocztowy, miasto) oraz danych kontaktowych (imię i nazwisko, telefon, e-mail).
4. W przypadku podania nieprawdziwych, nie pełnych lub błędnych danych - Sprzedający spróbuje skontaktować się z Kupującym w celu ich uzupełnienia lub sprostowania. Jeśli kontakt nie będzie możliwy Sprzedający może odstąpić od umowy sprzedaży.
5. Przyjęcie zamówienia do realizacji następuje:
a) w przypadku zamówień płatnych przelewem - po otrzymaniu przez sklep potwierdzenia zamówienia
b) w przypadku zamówień płatnych poprzez system Platnosci.pl – po otrzymaniu potwierdzenia pozytywnej autoryzacji z systemu Platnosci.pl
6. Przyjęcie zamówienia do realizacji przez Kupującego zostanie potwierdzone drogą mailową .
7. Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon lub faktura VAT. Paragon lub faktura VAT wystawiana jest w chwili, gdy wszystkie zamówione przez klienta towary są skompletowane i gotowe do wysyłki.

3. WYCOFANIE ZAMÓWIENIA


1. Klient może wprowadzić zmiany w zamówieniu, lub wycofać je do momentu jego wysłania. Wprowadzanie zmian lub wycofanie jest możliwe poprzez kontakt z Biurem Obslugi Klienta e-mailem pod adresem galeriatrunkow@op.pl, lub faxem pod numerem 081 469-18-56.

4.DOSTĘPNOŚĆ TOWARU


1.Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców sklepu. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Firma "Galeria Trunków" S.C. skontaktuje się z Klientem, który podejmie decyzje o sposobie realizacji zamówienia (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).
2.Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów.


5. POLITYKA CENOWA


1. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.


6. KOSZTY I TERMINY DOSTAW


1. Przy każdym towarze podany jest czas realizacji zamówienia. Jest to czas, który upływa od złożenia zamówienia do chwili wysłania zamówionych towarów ze sklepu, przy czym uwzględniane są tu tylko dni robocze. Zamówienie na towary o różnym czasie realizacji wysyłane jest po skompletowaniu całości, tzn. po upływie czasu najdłuższego z podanych.
2. Termin otrzymania przesyłki = czas realizacji + przewidywany czas dostawy
Przesyłki dostarcza:
Poczta Polska - przesyłka priorytetowa, czas i koszt dostawy wg. cennika Poczty Polskiej

3.Forma płatności za zamówione towary

b) przelew bankowy bezpośrednio na konto sklepu. Nr konta Firmy "Galeria Trunków" S.C.:

93 1020 3176 0000 5102 0054 3918 PKO BP IV O/Lublin


4. Do każdego zamówienia doliczany jest koszt dostawy.

 

7. REKALAMACJA

Korzystając z pośrednictwa firmy kurierskiej, która jest pośrednikiem między sprzedającym a kupującym, należy przestrzegać zasad, które obu stronom gwarantują możliwość reklamacji w przypadku stwierdzonych braków lub uszkodzeń towaru w otrzymanej przesyłce.

1. Odbiorca wymieniony na „liście przewozowym” sprawdza ilość paczek i podpisuje na kopii we wskazanej przez kuriera rubryce zgodność z ilością podaną przez sprzedającego.

2. Jeżeli przesyłka nadana jest „za pobraniem”, należy uiścić kurierowi kwotę podaną w rubryce „kwota pobrania”, która jest zgodną z załączoną kopią zamówienia.

3. Po potwierdzeniu „listu przewozowego” i zapłaceniu „pobrania”, odbiorca (jeszcze w obecności kuriera) sprawdza zgodność zawartości przesyłki z załączoną kopią zamówienia.

4. Jeżeli przesyłka nie jest uszkodzona i odbiorca nie stwierdza różnic ilościowych, kurier zostawia kopię listu przewozowego i kopię zamówienia.

5. Jeżeli odbiorca stwierdzi uszkodzenia lub braki towaru, powinien wraz z kurierem, (na dostarczonym przez niego druku) sporządzić protokół reklamacyjny. Dokument ten będzie podstawą dla firmy kurierskiej lub ubezpieczyciela do stwierdzenia braków i uszkodzeń, a dla odbiorcy gwarancją ponownej przesyłki uszkodzonego towaru lub zwrotu należności za potwierdzone protokołem różnice.

6. Ponowne wysłanie towaru lub zwrot ewentualnej nadpłaty będą rozliczone przez dostawcę natychmiast po otrzymaniu protokołu reklamacji, nie czekając na jej rozliczenie z firmą kurierską.


Nie stanowią podstawy reklamacji różnice w wyglądzie towarów dostarczonych z zamówionymi, oglądanymi na stronie www sklepu, które to różnice mogą wynikać z innych ustawień (parametrów) monitora klienta.


8. INNE INFORMACJE


1. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Sprzedającym: Firmą "Galeria Trunków" S.C. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie klientowi wraz z przesyłką paragonu lub faktury VAT.
2. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
3. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.

4. Sprzedający zobowiązuje sie do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Zgodnie z tą ustawą Kupujący wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie tych danych dla celów marketingowych i ewidencyjnych, tylko na potrzeby Sprzedajacego. Kupujacemu przysługuje prawo do wgladu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.

5. Sprzedajacy zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.

 

Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Więcej informacji znajdziesz w polityce prywatności.